Grundejerforeningen FORTUNA
Bestyrelse
Formand:Nikolaj Algreen-Petersen
Hvidkløvervej 26
4030 Tune
Tlf.: 5363 7582

grundejerforeningenfortuna@gmail.com
Næstformand:Jeanne Ørnslund Jacobsen
Begoniavej 9
4030 Tune
Tlf.: 2682 9906
  jacobsenjeanne@gmail.com
Kasserer:Kenneth Lang Bendtsen
Mimosevej 23
4030 Tune
Tlf.: ?
grundejerforeningenfortuna@gmail.com