Topside

lundebo@gf-tune.dk


Bestyrelse og valgte

Der er fem medlemmer i grundejerforeningens bestyrelse:

Formand: Steen Larsen

Lundevej 8, Tune
Telefon 40 68 65 59
Formand siden 2009.
På valg 2021.

Kasserer: Søren Johansen

Lundevej 16, Tune
Telefon 28 59 90 20
Kasserer siden 2021.
På valg 2022.

Best. medlem: Erik Jacobsen

Lundevej 26, Tune
Telefon 20 87 70 22
I bestyrelsen siden 2011.
På valg 2022.

Best. medlem: René Larsen

Lundevej 38, Tune
Telefon 23 33 10 54
I bestyrelsen siden 1996.
På valg 2022

 

Best. medlem: Hanne Steinmeier

Lundevej 2, Tune
Telefon 30 42 99 67
I bestyrelsen siden 2017.
På valg 2023.

.

Valgt i to år
Medlemmerne i bestyrelsen vælges forskudt på generalforsamlingen for en periode på to år. Formanden er på valg det ene år, kasserer det næste.

Andre valgte:
Øvrige poster besættes for to år ad gangen:

  • Bestyrelsessuppleant: Niels Jørgen Steinmeier (nr. 2).
  • Bestyrelsessuppleant: Jesper Frandsen (nr. 48).
  • Revisorer: Michael Petersen (nr. 24); Billy Mikkelsen, Lundevej 68.
  • Revisorsuppleant: Jesper Frandsen, Lundevej 48.


Ny beboer?

Hvis du er lige er flyttet hertil, så velkommen. Du kan læse en masse praktiske informationer og nyttige informationer her på hjemmesiden:

 

Nyt fra bestyrelsen

Meddelelser og nyheder for grundejerforeningen.

Sidste nyt