Topside

lundebo@gf-tune.dk


Bestyrelse og valgte

Der er fem medlemmer af grundejerforeningens bestyrelse:

Formand: Steen Larsen

Lundevej 8, Tune
Telefon 40 68 65 59
Formand siden 2009.
På valg 2021.

Kasserer: Bent Andersen

Lundevej 50, Tune
Telefon 23 31 86 35
Kasserer siden 1990.
På valg 2020.

Best. medlem: Erik Jacobsen

Lundevej 26, Tune
Telefon 20 87 70 22
I bestyrelsen siden 2011.
På valg 2020.

Best. medlem: René Larsen

Lundevej 38, Tune
Telefon 23 33 10 54
I bestyrelsen siden 1996.
På valg 2020

 

Best. medlem: Hanne Steinmeier

Lundevej 2, Tune
Telefon 30 42 99 67
I bestyrelsen siden 2017.
På valg 2021.

.

Valgt i to år
Medlemmerne i bestyrelsen vælges forskudt på generalforsamlingen for en periode på to år. Formanden er på valg det ene år, kasserer det næste.

Andre valgte:
Øvrige poster besættes for to år ad gangen:

  • Bestyrelsessuppleant: Niels Jørgen Steinmeier (nr. 2).
  • Bestyrelsessuppleant: Kristian Winther (nr. 22).
  • Revisorer: Bo Rheinlænder, Lundevej 16; Billy Mikkelsen, Lundevej 68.
  • Revisorsuppleant: Michael Petersen, Lundevej 24.


Ny beboer?

Hvis du er lige er flyttet hertil, så velkommen. Du kan læse en masse praktiske informationer og nyttige informationer her på hjemmesiden:

 

Nyt fra bestyrelsen

Meddelelser og nyheder for grundejerforeningen.

Sidste nyt