Topside

lundebo@gf-tune.dk


Ordinær generalforsamling

Afholdes onsdag d. 18. marts 2020 kl. 19.30 i Tune Borgerhus
UDSAT INDTIL VIDERE GRUNDET COVID-19 VIRUS

Dagsorden:
1.   Valg af dirigent
2.   Beretning.
3.   Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4.   Forslag fra bestyrelsen:
      Kontingent og fondsbidrag kr. 500,-.
5
.   Forslag fra medlemmerne: Ingen
6.   Valg af kasserer.
7.   Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. (På valg er René & Erik).
8.   Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
9.   Valg af 2 revisorer & 1 revisorsuppleant.
10. Eventuelt

Bestyrelsen

 

Læs mere:

Skriv til bestyrelsen

Skriv til webmaster

Nyt fra bestyrelsen

Meddelelser og nyheder for grundejerforeningen.

Sidste nyt