Topside

lundebo@gf-tune.dk


Ordinær generalforsamling

Blev afholdt Torsdag d. 21. marts 2019 kl. 19.00 i Tune Borgerhus

Dagsorden:
1.   Valg af dirigent
2.   Beretning.
3.   Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4.   Forslag fra bestyrelsen:
      Kontingent og fondsbidrag kr. 500,-.
5
.   Forslag fra medlemmerne: Ingen
6.   Valg af formand.
7.   Valg af 1 bestyrelsesmedlem. (På valg er Hanne).
8.   Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
9.   Valg af 2 revisorer & 1 revisorsuppleant.
10. Eventuelt

Bestyrelsen

 

Læs mere:

Skriv til bestyrelsen

Skriv til webmaster

Nyt fra bestyrelsen

Meddelelser og nyheder for grundejerforeningen.

Sidste nyt