Nyheder og Nyttige oplysninger       Opdateret Januar 2023

 

Bestyrelsen informerer:

Generalforsamling. 16/3-2023
Der vil blive afholdt generalforsamling på Tuneskole Lunden kl 19:30.
Hjemmelavet kage må altid gerne medbringes, der vil være te og kaffe ad libitum.


Generalforsamling. 24/3-2022
Der vil blive afholdt generalforsamling på Tuneskole Lunden kl 20:00.
Hjemmelavet kage må altid gerne medbringes, der vil være te og kaffe ad libitum.
 

Kloakkerne. (08/09-2014)
Der
har igennem længere tid været tvivl om hvor meget af kloakkerne som var vores ansvar og hvor meget af kloakkerne der tilhørte kommunen. Det har vi nu fået klarlagt.
Grundejerforeningen er ansvarlige for alle vejafvandnings kloakkerne (Små firkantede med gitter låg), disse skal holdes rene for blade og andet skidt og bør mindst en gang om året blive renset. Hver beboer har ansvaret for de kloakker som stikker ud fra deres hus til vejen. Alle andre kloakker tilhører kommunen og det er dem som har ansvaret for dem.

 

Problemer med rotter i grundejerforeningen. (08/09-2014)
Vi
har været plaget lidt af rotter især på vej 2 og 3. Det viste sig, at der var store huller i en kloak på vej 2 som gjorde, at det væltede op med rotter som havde lavet flere huller i græsplænen og de fik også en hel parkeringsplads til at synke sammen, dette er nu blevet udbedret/repareret og der er ikke set rotter siden på vej 2. Derimod er desværre rotte problemer på vej 3 hvor der er blevet set en rotte som har været på besøg i nr. 102. Hvis man ser rotter i vores grundejerforening, så SKAL det straks anmeldes til kommunen og bestyrelsen vil meget gerne have information om det, så vi også kan tage action på det.

 

Solceller.
Vi har allerede nu, et enkelt parcel i Lundegårdshegnet her i afd. Tunehaverne 2 som har fået monteret nettilsluttede solceller på taget. Hvis I ønsker nettilsluttede solceller, så skal I sende en ansøgning vedr. dette til kommunen, og ud over det så skal det også godkendes af bestyrelsen. Vi i bestyrelsen har ikke noget imod nettilsluttede solceller, så længe de bliver monteret på den oprindelige tagkonstruktion og ikke på tilbygninger, carporte, skure osv. Det vil sige, at vi godkender nettilsluttede solceller, hvis de monteres på den oprindelige tagkonstruktion men godkender ikke nettilsluttede solceller hvis de ønskes monteret andre steder end den oprindelige tagkonstruktion.
Du finder mere information her hos Greve kommune.

 

Godkendelse af skur eller carport.
Skal du til at bygge eller har du allerede et skur, du ikke har fået godkendt?
Så hent disse dokumenter og send dem ind til Kommunen. Der vil normalt gå omkring 14 dage, fra en ansøgning bliver sendt afsted, til den bliver godkendt.

Kommunen skal blot have en tegning med, sammen med dokumentet. Denne kan
være tegnet i hånden eller på PC. Så længe målene på tegningen passer er det OK.

BR_08

Her er link til kommunens blanketter vedr. byggesager.
http://www.greve.dk/Om%20kommunen/Kontakt/Blanketter.aspx

 

Vedligeholdelse af husene.

Generelt om farver.
 

Generalforsamlingen har besluttet en tredelt farveregel, det vil sige at huse, tilbygninger og skurer benytter følgende kombinationer:

Husene kan males i tre farvevarianter:
1) Hvidt murværk med sand/brunt træværk
2) Hvidt murværk med hvidt træværk.
3) Hvidt murværk med svenskrødt træværk.
4) Carport og skur i sand/brunt træværk

5) Endegavl holdes i sand/brunt træværk med vertikale linjer.
 

 

Følgende farvekoder er kun vejledende og vi modtager gerne farvekoder fra jer hvis I kender dem. Farver kan være:

Træmaling:
GORI 88, hvid = KRIDT
PINOTEX sand/brun =398
Flygger 98 heldæk sand/brun =kulør :S5010-Y10R

 

Murmaling:
SKALCEM 100, hvid = HVID
Kloakker.

Bestyrelsen henstiller til at foreningen benytter Greve kloakservice, da disse udgifter kan blive helt eller delvis refunderet af kommunen.


Parkering.

Der gøres opmærksom på at der ikke må parkeres på græsset eller i græsrabatter.
Endvidere påpeges det at der ikke må parkeres på vendepladserne.
For enden af vores veje er der P-plads til 2 gæste biler. Den sidste plads der er, må ikke bruges til parkering, da denne er en del af vendepladsen. Se tegning.


Bestyrelsen henstiller grundejerne til at parkere i egen indkørsel, og at gæste parkering forbliver forbeholdt gæster samt
håndværkere og hjemmehjælp mf.

Skolens P-plads kan bruges hvis en parcel har flere biler der ikke ønskes parkeret i egen indkørsel.

På forhånd tak.

Tegning over P-pladser:

 


Oversigtsplan.